Carrefours dangereux de Dalembert : L’étonnant dilemme de Machòkèt face au devoir en Haïti.

« M te vin jwenn peyi a konsa, m ap kite l konsa. M pap vin fè nèg tire m pou vye djòb Leta ». Ce que Machòkèt n’avait pas…